Zamojskie Partnerstwo


"Zamojskie Partnerstwo na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

i  Zdrowego Stylu Życia"

 

Pod koniec 2004 roku rozpoczęto prace nad zorganizowaniem "Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego Stylu Życia". Pierwsze przedsięwzięcie w ramach "Partnerstwa" zostało zrealizowane w dniu 1 marca 2005 roku.

 

 

W skład "Partnerstwa" wchodzą następujące podmioty prawne:

 

1.

Miasto Zamość.

 

2.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

 

3.

NSZZ "Solidarność", Oddział w Zamościu, Region Środkowo-Wschodni.

 

4.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu.

 

5.

Zamojska Izba Gospodarcza.

 

6.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie.

 

7.

Cech Rzemiosł Różnych w Zamościu.

 

8.

NZOZ "SALUS" w Zamościu.

 

9.

Rada Zamojska FSNT NOT.

 

Idea przewodnia "Partnerstwa"

Ideą powstania i funkcjonowania Partnerstwa jest uznawanie przez Partnerów życia i zdrowia ludzkiego za najwyższą wartość. Kierując się tą ideą Partnerzy, uwzględniając swoją specyfikę statutową, tworzą ramy organizacyjne do współdziałania na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy i zdrowego stylu życia.

 

Ogólne cele Partnerstwa:

 Cel edukacyjny.

Upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie ochrony zdrowia i  życia w miejscu pracy oraz zdrowego stylu życia.

 Cel integracyjny społeczny.

Integrowanie lokalnej społeczności i podmiotów prawnych wokół idei ochrony zdrowia i życia w miejscu pracy oraz zdrowego stylu  życia.

 Cel integracyjny gospodarczy.    

Integrowanie idei promocji zdrowia w miejscu  pracy i zdrowego stylu życia z mechanizmami lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Partnerstwo jest wyrazem woli Partnerów zmierzającym do optymalizowania współdziałania pomiędzy nimi zgodnie z ideą Partnerstwa. Każdy Partner działa zgodnie z odpowiednimi dla niego przepisami prawa.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"