Władze RZ FSNT NOT


Rada.

Zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach oraz Statutem FSNT NOT najwyższą władzą stanowiącą jest Rada. W skład Rady wchodzą delegaci - członkowie poszczególnych stowarzyszeń naukowo-technicznych (SEP, SITR, SIMP, WKTiR). Aktualnie Rada liczy 20 delegatów. Podstawowe zadania Rady to:

  • zatwierdzenie bilansu z działalności za rok poprzedni,
  • udzielanie absolutorium dla Zarządu,
  • uchwalanie ogólnych kierunków działalności.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

1.

 

Bartecki Feliks

 

SIMP

2.

 

Bartko Wiesław

 

SEP

3.

 

Chmielewski Marek

 

SEP

4.

 

Cużytek Jan

 

SITR

5.

 

Flis Bogdan

 

SEP

6.

 

Gwiazdowski Janusz

 

SITR

7.

 

Ignatowicz Tadeusz

 

SEP

8.

 

Kniaź Kazimierz

 

SIMP

9.

 

Malec Bogdan

 

SEP

10.

 

Michoński Stanisław

 

SEP

11.

 

Nieckarz Edmund

 

SIMP

12.

 

Niedźwiedź Stanisław

 

SEP

13.

 

Orłowski Waldemar

 

SEP

14.

 

Smarkala Mieczysław

 

SEP

15.

 

Stańczak Jan

 

SEP

16.

 

Staszczuk Zdzisław

 

WKTiR

17.

 

Szczygieł Jerzy

 

SITR

18.

 

Turczanik Tadeusz

 

SIMP

19.

 

Żukowski Zenon

 

SEP

Zarząd.

Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia. Zarząd funkcjonuje w systemie kadencyjnym. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rolą Zarządu jest bieżące organizowanie działań w celu realizacji zadań zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Radę.

Członkami Zarządu są przedstawiciele SNT. Aktualny skład Zarządu został wybrany w dniu 29 stycznia 2010r. przez XI Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady.  


W dniu 10 czerwca 2011r. została dokonana zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. W wyniku rezygnacji z funkcji Prezesa Kol. Bogdana Kawałko przeprowadzono wybory uzupełniające. Prezesem Zarządu został wybrany Kol. Roman Trześniowski, członek SEP, Prezes Zarządu "Dalkia Zamość" sp. z o.o. 

1.

 

Roman Trześniowski

-

Prezes Zarządu,

2.

 

Tadeusz Ignatowicz

-

Wiceprezes Zarządu,

3.

 

Jan Stańczak

-

Wiceprezes Zarządu,

4.

 

Wiesław Bartko

-

Członek Zarządu,

5.

 

Chmielewski Marek

-

Członek Zarządu,

6.

 

Cużytek Jan

-

Członek Zarządu,

7.

 

Kniaź Kazimierz

-

Członek Zarządu,

8.

 

Nieckarz Edmund

-

Członek Zarządu,

9.

 

Szczygieł Jerzy

-

Członek Zarządu.

 

W okresie od 29 stycznia 2010r. do 10 czerwca 2011r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 

1.

 

Bogdan Kawałko

-

Prezes Zarządu,

2.

 

Tadeusz Ignatowicz

-

Wiceprezes Zarządu,

3.

 

Jan Stańczak

-

Wiceprezes Zarządu,

4.

 

Wiesław Bartko

-

Członek Zarządu,

5.

 

Chmielewski Marek

-

Członek Zarządu,

6.

 

Cużytek Jan

-

Członek Zarządu,

7.

 

Kniaź Kazimierz

-

Członek Zarządu,

8.

 

Nieckarz Edmund

-

Członek Zarządu,

9.

 

Szczygieł Jerzy

-

Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna.

Zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach każde stowarzyszenie powinno posiadać swój organ kontroli wewnętrznej, niezależny od władz stowarzyszenia. W RZ FSNT NOT organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

1.

 

Adela Maziarz

-

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

2.

 

Bogdan Malec

-

Członek Komisji Rewizyjnej,

3.

 

Stanisław Plechawski

-

Członek Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na bieżąco prowadzi prace oceniające działania Zarządu i Biura RZ FSNT NOT. Raz w roku bada bilans i wyniki finansowe, wnioskuje do Rady o zatwierdzenie bilansu, udzielenie absolutorium dla Zarządu.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"