SZKOLENIA


Informacje o szkoleniach znajdują się na stronie Aktualności


Usługi szkoleniowe, czyli szkolenia, wykonywane są na miejscu w siedzibie RZ FSNT NOT w Zamościu, Rynek Wielki 6, lub "w terenie" czyli w siedzibach

podmiotów, których pracownicy są poddawani szkoleniu.

 

 

Prowadzone są szkolenia w zakresach:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • prawo pracy,
 • podatki, np. VAT, dochodowy,
 • pierwsza pomoc przedlekarska,
 • instrukcja kancelaryjna,
 • świadczenia ZUS,
 • zamówienia publiczne,
 • operator wózka widłowego,
 • montażysta rusztowań budowlanych,
 • metodologia instruktażu stanowiskowego,
 • urządzenia podlegające po Urząd Dozoru Technicznego,
 • obsługa sterylizatorów medycznych.

 

Szkolenia odbywają się w formach kursów lub seminariów.

 

Podmioty prawne korzystające z usług szkoleniowych RZ FSNT NOT to np.:

 • urzędy gmin,
 • firmy wolnorynkowe - spółki prawa handlowego i firmy prywatne,
 • szkoły podstawowe, średnie, gimnazja, przedszkola,
 • jednostki komunalne,
 • jednostki służby zdrowia,
 • jednostki organizacyjne działające w obszarze kultury.

 


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"