PODSTAWA PRAWNA


RZ FSNT NOT posiada osobowość prawną. Podstawa prawna funkcjonowania to Ustawa o Stowarzyszeniach. RZ FSNT NOT w Zamościu jest więc stowarzyszeniem. Jest również przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Gospodarczej. Prowadzi działalność gospodarczą, która jest jej głównym źródłem utrzymania.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"