oferta gospodarcza

OFERTA GOSPODARCZA


Działalność gospodarcza stanowi główne źródło finansowania całości funkcjonowania RZ FSNT NOT. Jako przedsiębiorca RZ FSNT NOT zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem 0000061413

 

Podstawowe rodzaje działalności gospodarczej to usługi szkoleniowe oraz usługi techniczne.

Usługi szkoleniowe, czyli szkolenia, wykonywane są na miejscu w siedzibie RZ FSNT NOT w Zamościu, Rynek Wielki 6, lub "w terenie" czyli w siedzibach podmiotów, których pracownicy są poddawani szkoleniu. 


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"