O Firmie


Rada Zamojska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Zamościu, w skrócie RZ FSNT NOT, jest jednym z 50 oddziałów terenowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

RZ FSNT NOT posiada osobowość prawną. Podstawa prawna funkcjonowania to Ustawa o Stowarzyszeniach. RZ FSNT NOT w Zamościu jest więc stowarzyszeniem. Jest również przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Gospodarczej. Prowadzi działalność gospodarczą, która jest jej głównym źródłem utrzymania.

W skład RZ FSNT NOT w Zamościu wchodzą oddziały terenowe stowarzyszeń naukowo-technicznych:

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników - SITR Oddział w Zamościu,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP Oddział w Zamościu,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP Oddział w Zamościu,
  • Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji.

 

W sensie prawnym stowarzyszenia powyższe są oddzielnymi podmiotami prawnymi. Ich przedstawiciele wchodzą w skład organu stanowiącego władzy RZ FSNT NOT jakim jest Rada. Rada liczy 20 delegatów - członków SNT. Przedstawiciele SNT wchodzą również w skład Zarządu - organu wykonawczego RZ FSNT NOT liczącego 9 osób, oraz w skład Komisji Rewizyjnej, organu kontrolnego, liczącego 3 osoby.

 

Rada zbiera się co najmniej raz w roku w celu dokonania podsumowania i oceny roku poprzedniego. Zarząd i Komisja Rewizyjna zbierają się w zależności od potrzeb. Bieżące prace prowadzone są przez pracowników Biura RZ FSNT NOT.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"