FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


Podstawowe formy realizacji zadań statutowych to różnego rodzaju spotkania umożliwiające swobodną wymianę poglądów, doświadczeń, przekaz wiedzy dla osób zainteresowanych. Są to konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania towarzyskie, np. coroczny "Bal Technika". Przy czym istotną okolicznością jest możliwość uczestniczenia w nich osób, które nie posiadają technicznego wykształcenia ale zgadzają się z zapisami statutowymi FSNT NOT i widzą możliwości współpracy.

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że statuty poszczególnych SNT dopuszczają możliwość członkostwa osób, które nie posiadają technicznego wykształcenia ale identyfikują się z zapisami statutowymi SNT, wyrażają gotowość i umiejętność współpracy w działalności stowarzyszeniowej.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"