Seminarium "Podatek VAT w 2013 roku Nowe regulacje i aktualne problemy"


Data: 25 czerwiec (wtorek), godz. 9.00.

Miejsce: NOT Zamość, Rynek Wielki 6.

 

Seminarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie VAT w urzędach gmin, miast, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury, opiece społecznej oraz w jednostkach prywatnych i spółkach prawa handlowego.

 

Na szkoleniu kompleksowo omówiona zostanie problematyka opodatkowania podatkiem VAT czynności w w/w jednostkach z uwzględnieniem obowiązujących zmian do ustawy i rozporządzeń wykonawczych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe.
Omówienie problemów nastąpi w oparciu o aktualne interpretacje organów podatkowych.

 

Termin wejścia w życie nowych zmian ? zmiany obowiązujące od 1 stycznia,
1 kwietnia, 22 czerwca, 1 lipca 2013r. oraz od 1 stycznia 2014r.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"