Ocena ryzyka zawodowego na tle obowiązujących przepisów prawa


Data: 28 czerwiec (piątek), godz. 9.00.

Miejsce: NOT Zamość, Rynek Wielki 6.

 

W trakcie konsultacji z przedstawicielami podstawowych grup zawodowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy człowieka okazało się, że temat ryzyka zawodowego, chociaż nie jest nowy, to jednak nie jest wystarczająco jasny. Budzi wiele pytań i wątpliwości. Dlatego organizowane jest seminarium.

 

Seminarium przewidziane jest dla w/w grup zawodowych.

 

Szczegółowe informacje, tel.: 84/ 638-57-31, 638-58-08, 638-64-21.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"